LUPTA ÎMPOTRIVA UNUI COMPROMIS SAU CUM NE PUTEM PIERDE IDENTITATEA – documente și video

de Galambos Tiberiu

În 2007, expirându-mi buletinul de identitate, am solicitat Serviciului de Evidenţă a Populaţiei să-mi aplice a doua fotografie pe Buletinul de identitate pentru a-i prelungi perioada de valabilitate. Nu mi-au onorat cererea, pe motiv că acel tip de act (buletinul – B.I.) nu mai este valabil. M-am adresat atunci Inspectoratului Național pentru Evidența persoanelor ( puteți vedea solicitarea în copie și răspunsul INEP ).

adresa-inep

Continuă lectura

Reclame

Call for amnesty

ro version Romania-Flag        en versionuk

PRESIDENT KLAUS WERNER JOHANNIS
REQUEST TO PARDON MR. GREGORIAN BIVOLARU

gregorian-bivolaru-465x390

MR. PRESIDENT,

The Civic Association Dreptate”, registered at the above noted address, as a legal entity with the sole purpose of defending fundamental human rights, formally requests clemency and pardon for Romanian citizen Mr. Gregorian Bivolaru, whom in 2006 has been granted political asylum by the Swedish state in response to the abuse and injustices committed by Romanian institutions and bodies of the state. (Download here full pdf version in English or Continue reading on the site…)

Therefore, we call upon your constitutional prerogatives and duties through which you have the authority to grant individual pardon and to mediate „between the state powers and between state and society”.

Our request is justified by the repeated abusive violation by the Romanian state authorities

Apel gratiere Grieg Continuă lectura

Apel la grațiere

en versionuk      ro version Romania-Flag

 PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI – DOMNUL KLAUS WERNER IOHANNIS –

APEL PENTRU GRAŢIEREA DLUI GREGORIAN BIVOLARUgregorian-bivolaru-465x390

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Asociaţia Civică DREPTATE cu sediul mai sus rubricat vi se adresează în calitate de persoană juridică cu obiectiv fundamental apărarea drepturilor omului, pentru a vă solicita graţierea domnului Gregorian Bivolaru, cetăţean român, care în anul 2006 a primit azil politic în Suedia, ca răspuns al justiției statului suedez la abuzurile şi nedreptățile comise de organe și instituții ale statului român.

Prin urmare, invocăm prerogativele şi atribuţiile dumneavoastră constituţionale, prin care acordați grațierea individuală şi mediaţi „între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”

            Apelul nostru este motivat de nenumăratele abuzuri săvârşite de autorităţile statuluiApel gratiere Grieg Continuă lectura